Erlend Johannesen fra Trondheim reiste til Filippinene i 2002 som 20-åring. Her møtte han en brutal hverdag og kom i kontakt med en rekke barn som enten hadde rømt hjemmefra på grunn av misbruk eller som ble tvunget ut på gaten for prostitusjon eller mat. Erlend møtte sin kone Neva og sammen startet de livsverket Streetlight.

De har nå bygd opp et utrolig barnehjem for gatebarn og deres familier. I dag er det nærmere 100 barn fordelt på barnehjem og på et studiesenter. Barna får både omsorg, helsetjenester, leksehjelp og troen på en fremtid. De har 14 lokalt ansatte, og hvert år kommer ca 40 frivillige fra Norge og Canada til Tacloban for å bistå.

Streetlight får ingen støtte fra myndighetene. De frivillige som reiser til Tacloban for å hjelpe til, mottar ikke lønn. Barnehjemmet drives i dag med midler fra private donasjoner og et mindre utvalg bedrifter fra Norge. Streetlight har ingen administrasjon med tyngende kostnader, men ledes av et frivillig styre i Norge.

Les mer om Streetlight og se bilder på www.streetlight.org

Foto: Kjell A. Olsen